Att tjäna pengar på appar

Allt annat, Strategi, Tech

Hej! Detta blogginlägg skrevs i april 2011. Vill du få uppdaterad info i ämnet? Hör av dig till holla@goodold.se!

 

Det är mycket snack om appar. Alla vill med på tåget och tjäna pengar på fina små program som förbättrar vardagen för sina användare. Det finns dock ett utbrett missförstånd kring den ekonomiska potentialen i att lansera en app. Om man är i Apples App Store för att tjäna pengar på appen finns det anledning att räkna både en och två gånger.

Om vi gör ett antagande att det finns 500 000 iPhones på den svenska marknaden och att var tjugonde användare skulle köpa just din app, kan vi få följande resultat:

Fantastisk app: 7 SEK
Apples andel (30%): 2,10 SEK
Intäkt per app: 4,90 SEK
Intäkt total för försäljning till 25 000 appar: 122 500 SEK

Där har vi potentialen för en 7 kronors-app på den svenska marknaden, förutsatt att du kan attrahera en tjugondel av marknaden. Summan överensstämmer ganska väl med utvecklingskostnaden för en medelavancerad app om du går till ett kostnadseffektivt produktionsbolag. Till detta kommer kostnader för underhåll i samband med iOS-uppgraderingar och eventuell vidareutveckling.

I augusti skrev Aaron Shapiro en artikel för Fast Company där han flaggar för en ”App-bubbla”. Han hänvisar till Apples egna siffror på att App-utvecklare världen över vid det tillfället fått utbetalningar på motsvarande 1 miljard amerikanska dollar. En stor summa, men medianersättningen från Apple till en ägare av en app är vid detta tillfälle 682 dollar per år, motsvarande ca 4500 svenska kronor. Oavsett utvecklingskostnaden du lagt på din app kommer du gå med förlust, om du inte kan sälja den i ytterligare 10-30 år utan att lägga tid och pengar på att underhålla och uppdatera den. Först då når du break-even.

För den som gjort sin hemläxa och räknat på försäljningspotentialen blir kontentan ganska snart att produktionskostnaden måste sänkas. Om ekonomisk vinst är det enda incitamentet för att utveckla en app kommer det på sikt göra det till en omöjlig produkt för oss att leverera till våra kunder.

Det verkliga scenariot i exemplet ovan är att din app säljer i några tusen ”exemplar”. I vårt fall blir det ett väldigt tydligt upplevt värde hos våra kunder, för det upplevda värdet kan mätas i reella intäkter. Om appen ska generera en vinst till avsändaren krävs ett appkoncept där utvecklingskostnaden matchas av priset mot konsumenten och väntad försäljning. Och det är troligtvis en försvinnande liten del av apparna i App Store idag som får den ekvationen att gå ihop.

Så vad är lösningen? Ett sätt är såklart att satsa på en internationell marknad, men det passar inte alla typer av verksamheter. Ett annat sätt är att väva in kompletterande incitament i ekvationen. Om appen bidrar med positiv PR och varumärkesbyggande till er verksamhet kanske det kan vara tillräckligt för att lägga det i marknadsbudgeten istället för försäljningsbudgeten? Den PR-mässiga effekten av att släppa en app minskar dock för varje dag som går och varumärkesbyggandet kan vara svårt att mäta i faktisk effekt per investerad krona. Appen måste jobba för er på samma sätt som er webbplats eller annan digital kommunikation gör. Den måste generera affärer. Särskilt som den antagligen inte kommer bli en bra affär i sig själv. Om vi kan skapa en app som klarar det, då kan också utvecklingen få kosta betydligt mer.

Uppdatering: Något man även bör få med i beräkningen är att Skatteverket ännu velar i frågan om huruvida förtjänsten av appar är att betrakta som en momsbelagd intäkt. Svenska Stardoll fick i början av året besked om ett undantag från momsregeln, men ännu har inget slutligt beslut fattats, varför man bör räkna med att 20% av intäkten (i räkneexemplet ovan 98 öre per 7-kronorsapp) hamnar hos Skatteverket.

Relaterat innehåll